verhuurvoorwaarden springkastelen

Bij reservatie :Graag uw facturatiegegevens doorgeven a.u.b.
Kenmerken
• Dit springkasteel ( krokodil) heeft een capaciteit van 12 personen. Het is ontworpen voor kinderen van 3 tot 14 jaar. Het is niet bedoeld voor volwassenen.

• Afmetingen  :  krokodil – voetbal = 5.6 m op 5m en hoogte 3.2m  en  heeft u een vrije ruimte nodig van 9m op 7 m. (blower inbegrepen )

.Afmetingen jungle :   6m x 6m en hoogte 2.75m  , maar om dit te kunnen zetten met schuifaf  hebt u een vrije  ruimte nodig van 10,5m op 8m ( blower inbegrepen )

Gebruik
• De huurderdient het materiaal te controleren bij levering. Indien u gebreken vaststelt aan het sprinkasteel of de blaasinstallatie, neem dan onmiddellijk contact met ons op. Anders gaan wij ervan uit dat de schade is ontstaan tijdens de huurperiode.
• Er moet steeds toezicht aanwezig zijn door een volwassene.
• Gebruik het springkasteel enkel voor wat het dient.
• Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.De huurder is aansprakelijk voor eventuele schade aan derden en het schade aan het springkasteel. Een familiale verzekering kan zeker nuttig zijn.
• Is er schade binnenin het kasteel of aan de voorzijde (zichtveld), dan betekent dit totaal verlies voor ons en dient de volledige kostprijs van de goederen betaald te worden.
• Het springkasteel niet betreden met schoeisel.
• Geen confetti of eten of drinken op het springkasteel.
• Scherpe voorwerpen, zoals sleutelhangers of ander hard speelgoed zijn verboden.
• Er mag niet op de zijwanden, dwarsbalken of dak geklommen worden.
• Wat moet u doen bij slecht weer:
• Het springkasteel niet aflaten bij lichte regenval.
• Bij zware regenval en/of storm het springkasteel aflaten en dubbelvouwen.
• Dek de motor nooit af hij draait. De blaasinstallatie kan tegen lichte regen.
• Bij onweer, laat je het springkasteel af, ontkoppel je de blaasinstallatie en breng je deze veilig onder, vouw het springkasteel dubbel, om verder indringen van water te voorkomen. Als de wind en het onweer voorbij is, koppel je de motor terug aan.
• De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal gedurende de volledige huurperiode.
• Bij overnachting van de gehuurde goederen , moet u ze in een afgesloten ruimte bewaren.
Annulatie
• Bij annulering in de periode van 8 dagen of minder voor de afgesproken huurdatum is de klant gehouden 100% van de boekingssom te betalen.!!!
• Bij slecht weer , kan u kosteloos annuleren tot de dag zelf !!!
Levering en Plaatsing
• Wij spreken op voorhand een tijdstip van levering af. Er moet iemand aanwezig zijn om het kasteel in ontvangst te nemen en de juiste plaats aan te duiden.
• Op de plaats waar het springkasteel komt, moet steeds 1m vrije ruimte zijn langs elke zijde van het springkasteel!
• Bij levering hebben we een minimum doorgang nodig van 120cm.
• Levering door het huis doen wij niet( om schade aan springkasteel of woning of ongevallen te vermijden ).
• Een springkasteel moet altijd op een vlakke ondergrond geplaatst worden. Plaats het bij voorkeur op een zachte ondergrond zoals gras. Het kasteel mag in geen enkel geval geplaatstworden op steenslag, op oneffen terrein of plaatsen waar puntige voorwerpen voorkomen.( geen kiezelsteentjes) Wij plaatsen ook niet op een zandplaats( al het zand komt in springkasteel terecht ) ook de blower (motor) kan niet tegen zand .

• Bij plaatsen op verharde ondergrond moet de huurder zelf gewicht voorzien voor verankering ( zandzakken of betonblokken )
• Op de plaats waar het springkasteel komt te staan, dient u een stroomaansluiting te voorzien van 220 volt-16 A met aarding.
• Na onze plaatsing mag u zelf het springkasteel niet meer verplaatsen naar een andere plaats in uw tuin of naar een andere locatie.
Prijzen
Ik ben een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting .( btw niet van toepassing).
Betaling gebeurt steeds cash bij levering. U ontvangt het factuur bij levering.

Extra kosten
Indien de huurder niet aanwezig is bij levering op afgesproken datum , uur en plaats , zal de huurprijs toch voor 100% aangerekend worden. Indien wij een 2de keer moeten langs komen voor leveren of ophalen, betaalt u 50€ boete (cash te betalen ).

Als er bij levering toch blijkt dar er onvoldoende vrije doorgang is of dat de voorziene plaats te klein is , wordt er 50% van de huurprijs aangerekend ( cash te betalen ). Bij reserveren krijgt u steeds de afmetingen van ons. Als u twijfelt of het springkasteel wel zal kunnen staan, vraag ons advies.
Indien we vaststellen bij ophalen , dat er etensresten aanwezig zijn of dat het kasteel erg vervuild is, dan worden er 30€ reinigingskostenaangerekend .(cash te betalen). Bij vervuiling die we zelf niet kunnen verwijderen , betaalt u de factuur van dereinigingsfirma.

De huurder zal aangebrachte schade vergoeden en de kosten voor reparatie op zich nemen . bij diefstal van het gehuurde materiaal zal de huurder de kosten voor vervanging (nieuwwaarde) op zich nemen . Bij opstelling erkent de huurder uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat en werking van de goederen heeft vergewist en van het gebruik ervan op de hoogte is.

confetti plakken is totaal verlies van springkasteel !!
Opmerkingen 

Voor akkoord van de verhuur- en gebruiksvoorwaarden
Opgemaakt te ………………………………………… op ………………………………….
Verhuurder                                            huurder = voornaam + naam +handtekening

jo-jump