Verhuurvoorwaarden Ips

VERHUURVOORWAARDEN

Bij reservatie :Graag uw facturatiegegevens doorgeven a.u.b.

Kenmerken

 • Deze IPS TAFEL heeft een capaciteit van 2 personen. Het is ontworpen voor kinderen van 7 tot 99
 • Afmetingen= u heeft een vrije ruimte nodig van 3.5m op 2.5 m. om dit ruim te kunnen spelen .
 • LET OP = KIDS MINIMUM 130 CM GROOT OM OVERAL AAN TE KUNNEN !!

Gebruik

 • De huurderdient het materiaal te controleren bij levering. Indien u gebreken vaststelt aan de Ips tafel of Ips koffer , neem dan onmiddellijk contact met ons op.  Anders gaan wij ervan uit dat de schade is ontstaan tijdens de huurperiode.
 • Er moet steeds toezicht aanwezig zijn door een volwassene.
 • Gebruik de Ips tafel en koffer enkel voor wat het dient.
 • Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.Dehuurder is aansprakelijk voor eventuele schade aan derden en de schade aan de Ips tafel of Ips koffer .  Een familiale verzekering kan zeker nuttig zijn.
 • Bijschade aan de voorzijde of bovenzijde (zichtveld), dan betekent dit totaal verlies voor ons en dient de volledige kostprijs van de goederen betaald te worden.
 • Geen eten of drinken morsen op de IPS Tafel of Koffer .( spots zijn niet waterdicht )
 • Scherpe voorwerpen, zoals sleutelhangers of ander hard speelgoed zijn verboden.
 • Er mag niet op de de tafel of koffer geklommen worden.
 • Wat moet u doen bij slecht weer:
  • Bij regenval, storm of onweer de tafel aflaten en droog opbergen. Ook de koffer onmiddellijk droog opbergen.  Deze kan niet tegen water !!!!!!
 • De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal gedurende de volledige huurperiode.
 • Bij overnachting van de gehuurde goederen , moet u ze in een afgesloten ruimte bewaren.

Annulatie

 • Bij annulering in de periode van 8 dagen of minder voor de afgesproken huurdatum is de klant gehouden 100% van de boekingssom te betalen.!!!
 • Bij slecht weer , kan u kosteloos annuleren tot de dag zelf !!!

Levering en Plaatsing

 • Wij spreken op voorhand een tijdstip van levering af. Er moet iemand aanwezig zijn om de IPS Tafel  in ontvangst te nemen en de juiste plaats aan te duiden.
 • Op de plaats waar de Ips tafel en Ips koffer komen, moet steeds 1m vrije ruimte zijn langs elke zijde van de tafel .
 • Bij levering hebben we een minimum doorgang nodig van 80cm.

 

 

 

 

 

VERHUURVOORWAARDEN

 

 • Een Ips tafel moet altijd op een vlakke ondergrond geplaatst worden.  Plaats het bij voorkeur op een zachte ondergrond zoals gras. De tafel  mag in geen enkel geval geplaatstworden op steenslag, op oneffen terrein of plaatsen waar puntige voorwerpen voorkomen.( geen kiezelsteentjes)  Wij plaatsen ook niet op een zandplaats( de spots en koffer  kunnen  niet tegen zand) .
 • Bij plaatsen op verharde ondergrond moet de huurder zelf gewicht voorzien voor verankering ( zandzakken of betonblokken )
 • Op de plaats waar de tafel komt te staan, dient u een stroomaansluiting te voorzien van 220 volt-16 A met aarding. Om de tafel éénmalig op te blazen ( de tafel blijft slechts1 dag opgeblazen)  , kunnen spots en koffer ook op batterijen werken.
 • Na onze plaatsing mag u zelf de tafel of koffer  niet meer verplaatsen naar een andere plaats of naar een andere locatie.

Prijzen

Ik ben een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting  .( btw niet van toepassing).

Betaling gebeurt steeds cash bij levering. U ontvangt het factuur bij levering.

 

Waarborg

Wij vragen een waarborg van 100 EUR  cash te  betalen bij de levering.  Bij het ophalen van de tafel , krijgt u de waarborg terugbetaald, tenzij er schade aan de tafel is of er iets ontbreekt.  De waarborg wordt dan  gebruikt om de  de geleden schade te vergoeden.

 

Extra kosten

Indien de huurder niet aanwezig  is bij levering op afgesproken datum , uur en plaats , zal de huurprijs toch voor  100% aangerekend worden.  Indien wij een 2de keer moeten langs komen voor leveren of ophalen, betaalt u 50€  boete (cash te betalen ).

 

Als er bij levering toch blijkt dar er onvoldoende vrije doorgang is of dat de voorziene plaats te klein is , wordt er 50% van de huurprijs aangerekend ( cash te betalen ). Bij reserveren krijgt u steeds de afmetingen van ons. Als u twijfelt of het springkasteel wel zal kunnen staan, vraag ons advies.

Indien we vaststellen bij ophalen , dat er etensresten aanwezig zijn op de tafel of in de koffer en het materiaal erg vervuild is, dan worden er 30€ reinigingskostenaangerekend .(cash te betalen).  Bij vervuiling die we zelf niet kunnen verwijderen , betaalt u de factuur van dereinigingsfirma.

 

De huurder zal aangebrachte schade vergoeden en de kosten voor reparatie op zich nemen.  Bij diefstal van het gehuurde materiaal zal de huurder de kosten voor vervanging (nieuwwaarde) op zich nemen. Bij opstelling erkent de huurder uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat en werking van de goederen heeft vergewist en van het gebruik ervan op de hoogte is.

Opmerkingen :

Voor akkoord van de verhuur- en gebruiksvoorwaarden

Opgemaakt te ………………………………………… op ………………………………….

Verhuurder                                                                      huurder

Jo-jump